Svend Hjorth

.

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Traditionelt teglværk ved Kakamega

Email Udskriv PDF

 

 
Kakamega ligger i det vestlige Kenya. Der er en omfattende produktion af mursten da der både er ler og træ. Træet kommer desværre overvejende fra regnskoven hvorfor der er et konstant arbejde med at få teknologien forbedret så det undgås.
 

Hele det afrikanske kontinent er fyldt med ler der er egnet til murstensproduktion. Derfor er teglværkerne mest hvor der er brug for mursten og hvor der er brændsel

Alle de traditionelle teglværker anvender træ og mit arbejde i 1984 var netop at anvise andre ovnstyper der kunne anvende landbrugsaffald som ris skaller, mandel skaller, kaffe skaller og måske savsmuld fra savværkerne.

Leren blev gravet med skovle og æltet med vand ved at der blev trådt i leren med de bare fødder.

Der anvendes oftes den samme teknik som den traditionelle i Nordeuropa når stenene skal formgives. Træformen fugtes med vand, leren slås ned i formen. Formen bære dernæst ud på tørrepladsen, banen, hvor den trækkes af stenene. Formen bringes tilbage til håndstrygeren, ham der former stenene.

Der er flere forme igang så håndstrygeren kan arbejde kontinuerligt.

  
  
 

Medens stenene ligger på tørrepladsen beskyttes de for solen stærke varme ved at der ligges palmeblade over dem. 

Når stene er tørre lidt rejses de op og når de er så tørre at de kan stables laves lange stabler af mursten der overdækkes for at beskytte mod sol og regn da tørringen skal ske med en tilpas hastighed.

  
  
 

De tørrede sten stables i en feltovn. Det er en ovnstype hvor der ingen faste installationer er. Derfor flyttes ovnen hele tiden derhen hvor de tørre sten er.

I bunden laves et antal fyrkaneler, oftes 3. Dernæst stables murstene med luft imellem hver sten op i en højde af 3 til 4 meter. Ydersiden beklædes med ler blandet med komøg eller halm. Det giver en tæt overflade der sikre at luften kun kommer ind gennem fyrhullerne. Toppen dækkes med et par lag mursten der lægges helt tæt og der laves et antal huller hvor røgen kan trække ud.

Forbruget af energi og dermed træ er meget stort sammenlignet med mere moderne ovnstyper, men det er svært at få implementeret da investeringen i en fast ovn koster mursten og ovnen kan ikke mere flyttes.

  
  
  

Google Map

ContentMap by Turismo.eu
See also: